IDEXX SDMA

Spolehlivější ukazatel funkce ledvin než kreatinin

separator

Onemocnění štítné žlázy u koček a psů

Catalyst® SDMA a Total T4 kit: 

K objednání od 30.7.2018

Praktičtejší způsob provádění 2 různých testů přímo na klinice    


Při nákupu této kombinace ušetříte 121 Eur.

Poruchy štítné žlázy jsou u koček a psů časté. Souprava Catalyst® SDMA a Total T4 generuje přesné výsledky již během návštevy pacienta a umožňuje:
• stanovení konečné diagnózy hypertyreózy u koček,
• účinný screening onemocnění štítné žlázy u psů,
• okamžitou úpravu medikace u pacientů užívajících léky na onemocnení štítné žlázy.

U starších koček se bežně setkáváme s hypertyreózou a chronickým onemocněním ledvin (CKD). Hypertyreóza může maskovat přítomnost CKD, neboť zvyšuje glomerulární filtraci a snižuje objem svalové hmoty.1

Více informací

 

Onemocnění štítné žlázy u koček

Onemocnění štítné žlázy u psů

Význam celkového T4 pro screening onemocnění štítné žlázy u pacientů před anestézií a u geriatrických pacientů

Případová studie Zeke

Hypertyreoidní kočky: test IDEXX SDMA je spolehlivějším ukazatelem funkce ledvin než kreatinin

Total T4 algoritmus kočky a psi

Objednat    Catalyst ONE    Chci upgradovat VetTest 

CO JE SDMA?

SDMA je spolehlivějším ukazatelem funkce ledvin než kreatinin. 1-5 SDMA je renální biomarker specifický pro funkci ledvin, který je prokazatelně citlivějším ukazatelem funkce ledvin než kreatinin. Jako takový pomáhá veterinářům odhalit akutní poškození ledvin a chronické onemocnění ledvin dříve než kdy předtím. 1-3,5

Klikněte sem pro více informací o nejvýznamnějším pokroku na poli veterinární medicíny za posledních 30 let.

PROČ JE SDMA SPOLEHLIVĚJŠÍM UKAZATELEM NEŽ KREATININ?

SDMA je spolehlivějším ukazatelem funkce ledvin než kreatinin kvůli svým třem základním vlastnostem:
 • SDMA je biomarkerem funkce ledvin.
 • Hodnoty SDMA se zvyšují dříve než hladina kreatininu. 2,3
 • SDMA je specifický pro funkci ledvin a méně
  závisí na extrarenálních faktorech, jako je
  tělesná kondice, pokročilý věk a stav onemocnění. 4,5

Více informací

UČIŇTE NEZBYTNÉ KROKY DÍKY TESTU SDMA

Zvýšení hladiny SDMA poukazuje na zhoršenou funkci ledvin v důsledku akutního postižení ledvin (AKI), chronického onemocnění ledvin nebo obou těchto stavů. Vyžaduje proto další diagnostické šetření. Hladina SDMA přesahující horní hranici referenčního rozmezí znamená, že byste měli učinit nezbytné kroky a vyšetřovat, léčit a monitorovat.

POKYNY PRO URČENÍ STÁDIA ONEMOCNĚNÍ

Mezinárodní společnost pro onemocnění ledvin (International Renal Interest Society, IRIS), kterou řídí komise patnácti nezávislých světově uznávaných veterinárních nefrologů, zmiňuje SDMA ve svých pokynech 6 týkajících se určení stádia chronického onemocnění ledvin (CKD) jako jeden z testů, které je třeba provést v rámci diagnostiky CKD.

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS

Stáhnout diagnostický algoritmus pro práci s testem IDEXX SDMA™.

              

Pokyny(IRIS) Kocka          Pokyny (IRIS) Pes

 

Řekli o SDMA

CKD webináře: záznam

 

Testimoniály

Ve veterinární klinice Vethope provádíme stanovení SDMA od jeho uvedení na trh v České republice společností Idexx jako součást rutinního preventivního vyšetření našich pacientů. SDMA nám pomáhá v diagnostice onemocnění ledvin ještě před rozvojem závažných příznaků azotémie. Jeho stanovení je obzvlášť nápomocné u pacientů se špatnou tělesnou kondicí a svalovou atrofií. SDMA, na rozdíl od donedávna dostupných biochemických parametrů, zajišťuje včasnou a adekvátní léčbu pro pacienty. Používáním tohoto testu jsme zaznamenali zvýšený výskyt neazotemických pacientů v 1. fázi CKD. Zároveň nám umožňuje i přesnější klasifikaci pacientů do jednotlivých kategorií CKD podle IRIS klasifikace. Můžeme pak doporučit adekvátní léčbu a provádět pravidelný monitoring vývoje onemocnění. Ve spolupráci s chovatelem tak dáváme zvířeti šanci na dosažení co nejlepší dlouhodobé kvality jeho života.

MVDr. Marek Galbinec,
MRCVS, hlavní veterinární lékař, Vethope – veterinární klinika.

 

Odkazy
 1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability, and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036–1044.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676–1683.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794–802.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced protein foods enriched with fish oil, L-carnitine, and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808–814.
 6. International Renal Interest Society. 2015 IRIS CKD Staging Guidelines. www.iris-kidney.com/pdf/staging-of-ckd.pdf. Accessed September 30, 2016.
 7. Patch D, Obare E, Xie H, Farace G, Yerramilli M, Cross J, Goddu T, Lee J, Yerramilli MV. High throughput immunoassay that correlates to gold standard liquid chromatography-mass spectometry (LC-MS) assay for the chronic kidney disease (CKD) marker symmetricaldimethyl arginine(SDMA). ACVIM Abstract NU19. J Vet Intern Med. 2015; 29(4); 1122-1256.
 8. Patch D, Obare E, Prusevich P, Xie H, Yerramilli M, Farace G, Cross J and Yerramilli MV. High Throughput Immunoassay for Kidney Function Biomarker Symmetric Dimethylarginine (SDMA). AACC-2015. 21.
 9. Údaje z evidence IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.