Analyzátory na použitie priamo na klinike

Flexibilné a presné výsledky v reálnom čase pre efektívne využitie pracovného času a účinnú správu informácií.