Interpretacja wyników w powiązaniu z kreatyniną

Tagi:
 • SDMA
 • Symmetric dimethylarginine
 1. Odpowiedź
separator

Odpowiedź

Interpretacja wyników w powiązaniu z kreatyniną

 • SDMA i kreatynina prawidłowe:
  choroba nerek jest mało prawdopodobna
 • SDMA i/lub kreatynina w górnej granicy normyl:
  wczesna choroba nerek  nie może być wykluczona => należy przeprowadzić badanie moczu
 • SDMA prawidłowe a kreatynina podwyższona: 
  zwiększona masa mięśniowa (np. umięśniona rasa) może powodować podwyższenie kreatyniny  => należy przejrzeć ponownie historię pacjenta, badanie fizyczne i badanie moczu
  Należy rozważyć badanie kontrolne po 2-4 tygodniach.
 • SDMA podwyższone, a kreatynina w normie: 
  jeśli nie ma innych dowodów na chorobę nerek, należy zbadać ponownie po 4-6 miesiącach. W przeciwnym wypadku badanie kontrolne powinno opierać się na objawach klinicznych, gdzie pierwsze badanie przypada za 2 tygodnie w celu ustalenia utrzymujących się i postępujących objawów. 

Warunki, które zmieniają wyniki testu:

SDMA jest silnie powiązana z GFR, dlatego następujące warunki mogą wpływać na poziom SDMA:

 • Leki: jeśli lek poprawia GFR, SDMA powinna spadać. Jeśli lek zmniejsza GFR, SDMA powinno rosnąć.
 • Dieta: psy i koty wykazują dające się zmierzyć zmiany GFR w zależności od podawanej diety, podobnie dieta wpływa na SDMA. Jednak w przeciwieństwie do BUN, nie oczekujemy, by na SDMA wpływała zawartość białka w diecie lub krwawienie z przewodu pokarmowego niezależnie od GFR.