Jakie wyniki badania moczu stanowią o chorobie nerek?

Tagi:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpowiedź
separator

Odpowiedź

Jakie wyniki badania moczu stanowią o chorobie nerek?

Zmiany w moczu stanowiące o chorobie nerek obejmują, ale nie ograniczają się do:

  • Niewłaściwego ciężaru właściwego moczu—ciężar właściwy poniżej 1.030 u psów, poniżej 1.035 u kotów.
  • Proteinuria—kiedy niewielka ilość białka może prawidłowo wystąpić w moczu, proteinuria może wskazywać zarówno na chorobę nerek, jak i poza nerkami. Jeśli wykażemy znaczną proteinurię i występuje nieaktywny osad, stosunek białka do kreatyniny powinien być zbadany w celu oceny ilości białka dla dokładnej oceny i monitoringu.
  • Glukozuria (bez hiperglikemii)—przetrwała glukozuria nerkowa może sugerować uszkodzenie kanalików z powodu infekcji nerek, jak w przypadku pyelonefritis lub leptospirozy, ekspozycji na potencjalne toksyny ( np. Jerky Treats-suszone mięso czy metale ciężkie) lub rzadziej w przypadku wrodzonej glikozurii nerkowej.
  • Aktywny osad moczu—Obecność pyourii lub bakteriurii w jałowo pobranej próbie sugeruje infekcję układu moczowego i powinno się przeprowadzić posiew i antybiogram. Znaczenie hematurii, kryształów i komórek nabłonkowych zależeć będzie od metody pobrania moczu i jego przechowywania. Znaczenie odlewów zależy od rodzaju wałeczków i ich ilości.