Czy powinno się unikać NLPZ u pacjentów z podwyższonym SDMA?

Tagi:
  • SDMA
  • NSAID
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpowiedź
separator

Odpowiedź

Czy powinno się unikać NLPZ u pacjentów z podwyższonym SDMA?

NLPZ, inne potencjalnie nefrotoksyczne leki i leki pierwotnie eliminowane przez wydalanie z nerek powinny być ostrożnie podawane zwierzętom o zmienionej funkcji nerek.

SDMA powinno się interpretować razem z kreatyniną, badaniem moczu i innymi objawami w celu diagnozowania choroby nerek, ale SDMA często będzie najwcześniejszym wskaźnikiem spadku funkcji nerek w CKD. NLPZ mogą być potrzebne dla podtrzymania jakości życia u niektórych pacjentów z CKD i powinny być stosowane ostrożnie.

NLPZ nie powinny być nigdy podawane pacjentom w ostrym uszkodzeniu nerek. Właściciele zwierząt powinni być jasno i specyficznie edukowani o przepisywanych NLPZ. Jeśli stosujemy NLPZ u pacjentów z CKD, idealnie powinno się

  • najpierw stosować inne leki przeciwbólowe, łącznie z opiatami, utratą wagi i nutraceutykami.  W domu
  • stosować najmniej skuteczną dawkę lub podawać je okresowo.
  • Unikać innych czynników ryzyka przy podawaniu NLPZ takich jak znieczulenie ogólne, ograniczenie soli, stosowanie diuretyków, odwodnienie i inne.
  • Wybrać NLPZ o niskim ryzyku toksyczności dla przewodu pokarmowego w celu unikania powodowania odwodnienia wtórnie do zaburzeń przewodu pokarmowego.
  • Monitorować w kierunku zmian w wątrobie oraz funkcji nerek po wprowadzeniu terapii NLPZ i przed oraz po każdej zmianie dawki, przy użyciu badania krwi i moczu.
  • Przerwać stosowanie NLPZ jeśli podejrzewamy lub potwierdzimy toksyczność.