Czy wykorzystanie SDMA ogranicza się do  CKD czy jest także pomocne w ostrych przypadkach?

Tagi:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpowiedź
separator

Odpowiedź

Czy wykorzystanie SDMA ogranicza się do CKD czy jest także pomocne w ostrych przypadkach?

SDMA wiąże się z GFR i dlatego będzie rosła w ostrym uszkodzeniu nerek ( AKI). Ponieważ rośnie, kiedy doszło do około 40% utraty GFR, a także w przypadku utraty już 25% funkcji nerek w porównaniu z kreatyniną, która nie rośnie aż do momentu 75% utraty GFR, prawdopodobnie SDMA będzie rosła szybciej w AKI ( ostrym uszkodzeniu nerek). W czasie, w którym zwierzę wykazuje objawy kliniczne i azotemię, SDMA powinna już wzrosnąć. SDMA może być pomocna w potwierdzeniu ekspozycji na toksyny, np. w przypadku ekspozycji na lilie u kotów, które są hospitalizowane i były często monitorowane w kierunku dowodów na uszkodzenie nerek. Demonstrowanie wzrostu SDMA potwierdzi zmienione GFR prawdopodobnie z powodu ostrego uszkodzenia toksyczną rośliną, co uzasadnia kontynuację opieki szpitalnej.