W jaki sposób porównać SDMA z tradycyjnymi testami nerkowymi?

Tagi:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpowiedź
separator

Odpowiedź

W jaki sposób porównać SDMA z tradycyjnymi testami nerkowymi?

  • Kreatynina—SDMA rośnie wcześniej, niż kreatynina u psów i kotów z CKD. SDMA rośnie średnio przy 40 % utraty funkcji nerek w przeciwieństwie do kreatyniny, która nie rośnie do momentu utraty 75% funkcji nerek. Poza tym na kreatyninę ma wpływ masa mięśniowa, natomiast na SDMA nie. Dlatego SDMA jest bardziej czułym wskaźnikiem funkcji nerek u zwierząt o słabej kondycji ciała.
  • BUN—BUN jest także późnym markerem dysfunkcji nerek w przeciwieństwie do SDMA. Poza tym obniżona produkcja w schorzeniach wątroby może mieć wpływ na BUN, rośnie po wysokobiałkowych posiłkach lub krwawieniu z przewodu pokarmowego, natomiast SDMA zmienia się tylko pod wpływem zmian w GFR.
  • Ciężar właściwy moczu—naturalne wahania są prawidłowe i ma na nie wpływ ilość wypijanej przez zwierzę wody, w dniu pobrania próby moczu, a także moment w ciągu dnia. Słabe zagęszczanie moczu nie jest specyficzne dla nerek i może mieć na nie wpływ inne schorzenie, jak cukrzyca, choroba nerek i choroba Cushinga, natomiast na SDMA wpływają tylko zmiany funkcji nerek.
  • UPC—stosunek białka do kreatyniny w moczu jest także testem z moczu. Stosowany jest w celu oceny ilościowej białka wykrywanego w moczu, kiedy wykluczonookresową proteinurię, infekcję układu moczowego, zapalenie lub znaczną hematurię. UPC może wykrywać CKD wcześniej, niż kreatynina, jeśli pierwotnym celem choroby jest kłębuszek nerkowey i  w niektórych przypadkach choroby nabłonka kanalików nerkowych. Jednak często UPC pozostaje w granicach normy u zwierząt z CKD, szczególnie we wczesnej fazie, kiedy SDMA może być już podwyższone.
  • Przetrwała proteinuria, która powoduje wzrost UPC powyżej 0,4 u kotów i 0,5 u psów, gdzie wykluczono proteinurię przednerkową i pozanerkową, co świadczy o przewlekłej chorobie nerek dotyczącej kłębuszków lub nabłonka kanalików, natomiast UPC powyżej 2,0 sugeruje chorobę kłębuszków. U zwierząt z proteinurią UPC powinno służyć do monitorowania postępowania choroby oraz reakcji na terapię.
  • Mikroalbuminuria—Microalbuminuria to test z moczu. Jest wczesnym markerem tylko w niektórych przypadkach CKD. Często występują przejściowe wzrosty fizjologiczne. Będzie dodatnia także w przypadku zapalenia układu moczowego, dlatego dodatkowe testy są potrzebne w celu wykluczenia infekcji układu moczowego, zapalenia lub poważnej hematurii. Kiedy ustalono, że zmiany są przetrwałe, a wyniki fałszywie dodatnie wykluczono, mikroalbuminuria będzie najwcześniejszym wskaźnikiem schorzenia kłębuszków. We wczesnym schorzeniu kłębuszków, kiedy GFR wciąż jest na poziomie normy, SDMA może także być prawidłowe. Podobnie mikroalbuminuria może być wczesnym wskaźnikiem niektórych, ale nie wszystkich CKD nabłonka kanalików, a kiedy spada GFR, SDMA rośnie. Wynik dodatni powinien zawsze skłaniać do wykonania badania UPC w celu ustalenia wartości ilościowych. Mikroalbuminuria i UPC często są prawidłowe, szczególnie we wczesnej CKD.