SEMINARIA IDEXX - CHOROBY NEREK

09, 16 i 23 CZERWCA

Data: 10-05-2018 14:00
Miejsce: Gdynia, Łódź, Katowice
  1. Seminaria IDEXX
separator

Seminaria IDEXX

09, 16 i 23 czerwca 2018

IDEXX zaprasza na seminaria dot. diagnozowania ch. nerek i postępowania z pacjentem "nerkowym"

W trakcie trwania seminarium można wykonać bezpłatne badanie

biochemiczne (CHEM10 + SDMA + UPC) na analizatorze CatOne -

zachęcamy do przywiezienia próbki surowicy i moczu od pacjenta.

 

Tel. 22 853 4001 wew. 3, e-mail: lab-polska@idexx.com

Koszt udziału w seminarium wynosi 100 zł brutto

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto IDEXX LABORATORIES

Nr konta: Deutsche Bank 25 1880 0009 0000 0011 0209 3000