SNAP Testy

Badania na miejscu, z wynikami, na których możesz oprzeć dalsze postępowanie z pacjentem

SNAP testy opierają się na metodzie ELISA; jest to najczulsza i najbardziej swoista metoda badawcza.