SDMA


Nowoczesne badanie laboratoryjne w kierunku  przewlekłej choroby nerek

separator

SDMA

przełomowe badanie

Choroby nerek są powszechne u starszych psów i kotów i skutkują poważnymi powikłaniami. Choroby nerek rozwiną się u 1 na 3 koty i 1 na 10 psów. 

Wcześniejsze zdiagnozowanie choroby nerek pozwala podjąć odpowiednie kroki terapeutyczne i zapobiegawcze, które mogą wydłużyć życie pacjenta. Dzięki nowemu badaniu czynności nerkowej SDMA wczesne wykrywanie choroby nerek nareszcie stało się możliwe. 

Wykazano, że poziom SDMA oznaczany w surowicy lub osoczu jest czulszym czynnościowym testem nerkowym niż poziom kreatyniny. Stężenie SDMA utrzymujące się na poziomie > 14 μg/dL wskazuje na upośledzoną czynność nerek. Wykonanie badania IDEXX SDMA pozwala zdiagnozować przewlekłą chorobę nerek (CKD) zanim rozwiną się pełne objawy kliniczne i zanim dojdzie do często nieodwracalnego uszkodzenia nerek.
Czym jest SDMA?

Interpretacja wyniku

SDMA to nowy test używany w celu oceny funkcji nerek. Rośnie szybciej, niż kreatynina u niektórych zwierząt z przewlekłą chorobą nerek. W przeciwieństwie do kreatyniny, masa mięśniowa zwierzęcia nie wpływa na SDMA. SDMA i kreatynina powinny być interpretowane razem, łącznie z badaniem moczu.


SDMA: N CREA: N

SDMA:  CREA: N

SDMA: N CREA: 

SDMA:  CREA: 

Jeśli zarówno SDMA, jak i kreatynina mieszczą się w zakresie normy, funkcja nerek jest prawdopodobnie dobra. Kiedy SDMA i/lub kreatynina zbliżają się do górnej granicy normy, nie można wykluczyć wczesnej choroby nerek. Należy ocenić ciężar właściwy moczu i przeprowadzić badanie moczu/stosunek białka do kreatyniny w moczu w kierunku białkomoczu w celu potwierdzenia, że nie ma innych dowodów na schorzenie nerek. Jeśli SDMA rośnie, a kreatynina mieści się w granicach wartości referencyjnych, prawdopodobna jest wczesna choroba nerek. Alternatywnie, jeśli pacjent jest słabo umięśniony, kreatynina może być „fałszywie” obniżona. Ciężar właściwy moczu może wskazywać na pewną utratę zdolności zagęszczania moczu. Pełne badanie moczu/stosunek białka do kreatyniny w moczu powinno się wykonać w celu oceny białkomoczu oraz innych objawów choroby nerek. Jeśli SDMA jest w granicach normy, a kreatynina jest podwyższona, możliwa jest choroba nerek. Jednak odwodnienie ma mniejszy wpływ na SDMA, niż kreatynina. Należy ocenić stan nawodnienia oraz ciężar właściwy moczu w kierunku odwodnienia lub utraty zdolności zagęszczania moczu w celu potwierdzenia wczesnej dysfunkcji nerek Jeśli zarówno SDMA, jak i kreatynina są podwyższone, funkcja nerek jest prawdopodobnie upośledzona. Należy ocenić ciężar właściwy moczu i potwierdzić utratę zdolności zagęszczania moczu. Pełne badanie moczu i badanie stosunku białka do kreatyniny w moczu powinno się przeprowadzić w celu oceny obecności białkomoczu oraz wykazania innych dowodów schorzenia nerek.


Stadia Przewlekłej Choroby Nerek

  I II III IV
Objawy kliniczne Brak Subtelne do łagodnych (np.. PU/PD) lub brak może wystąpić wiele objawów klinicznych zewnątrznerkowych rosnące ryzyko układowych objawów klinicznych i kryzysu mocznicowego
SDMA Prawidłowe do łagodnie podwyższonego łagodnie podwyższone do podwyższonego podwyższone podwyższone
MOCZNIK & KREATYNINA brak azotemii brak do łagodnej azotemii azotemia azotemia
UPC nonproeteinuric brak proteinurii do granicznej proteinurii proteinuria proteinuria
ciężar wł. normal prawidłowy do łagodnie zmniejszonego obniżony obniżony
rokowanie ? dobre
dobre do umiarkowanego
umiarkowane do słabego
słabe

IRIS - International Renal Interest Society (Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologizne)

Misją IRIS jest pomoc lekarzom weterynarii w lepszym diagnozowaniu, rozumieniu i leczeniu chorób nerek u psów i kotów.

IRIS włączył badanie SDMA do oficjalnego protokołu diagnozowania chorób nerek.

Przeczytaj informację prasową

Wczesne wykrycie przewlekłej choroby nerek

Abstrakty z publikacji naukowych

Walidacja, Stabilność i Ocena Testu Symetrycznej Dimetyloargininy jako markera wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek u psów
M.B. Nabity, G.E. Lees, M.M. Boggess, M. Yerramilli, E. Obare, M. Yerramilli, A. Rakitin, J. Aguiar, i R. Relford
Celem tego badania była walidacja nowego testu IDEXX SDMA oraz porównanie SDMA ze stężeniem kreatyniny w surowicy ( sCr) oraz GFR w celu wczesnego wykrywania obniżonej funkcji nerek u psów z przewlekłą chorobą nerek ( CKD). SDMA okazała się pomocna zarówno we wczesnej identyfikacji, jak i monitorowaniu obniżonej funkcji nerek u psów z CKD.
Porównanie stężenia Symetrycznej Dimetyloargininy i kreatyniny jako biomarkerów funkcji nerek u kotów z przewlekłą chorobą nerek
J.A. Hall, M. Yerramilli, E. Obare, M. Yerramilli, and D.E. Jewell
Wykazano, że Symetryczna dimetyloarginina (SDMA) jest właściwym i precyzyjnym biomarkerem do obliczania szacowanego stopnia filtracji kłębuszkowej ( GFR ) u ludzi, a także jako bardziej czuły biomarker oceny dysfunkcji nerek, niż stężenie kreatyniny w surowicy ( sCr). Stosowanie SDMA jako biomarkera CKD pozwala na wcześniejsze wykrywanie CKD u kotów w porównaniu ze stężeniem kreatyniny w surowicy, co może być pomocne w inicjacji wczesnych działań ochronnych dla nerek, które spowalniają rozwój przewlekłej choroby nerek ( CKD).
Stosunek pomiędzy stężeniem symetrycznej dimetyloargininy oraz stopniem filtracji kłębuszkowej u kotów
J. Braff, E. Obare, M. Yerramilli, J. Elliott, and M. Yerramilli
Bezpośredni pomiar stopnia filtracji kłębuszkowej (GFR) jest preferowaną metodą oceny funkcji nerek u kotów, ale nie jest często stosowany w diagnozowaniu przewlekłej choroby nerek ( CKD). Wykazano u kotów z CKD, że stężenie symetrycznej dimetyloargininy ( SDMA) rośnie, co ma związek ze stężeniami kreatyniny w osoczu. Wzrost stężenia SDMA w surowicy obserwowano u kotów o zmniejszonej funkcji nerek, co ustalono dzięki bezpośredniemu pomiarowi GFR. Takie zjawisko wskazuje na to, że SDMA może mieć zastosowanie kliniczne w rozpoznawaniu CKD u kotów.

Często zadawane pytania (FAQ)