Każdy pacjent jest wyjątkowy

i każdy potrzebuje indywidualnego podejścia diagnostycznego

separator

Stwórz Minimum Data Base na miarę potrzeb Twojego pacjenta.

Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i testów diagnostycznych dobranych do statusu klinicznego.

Na przykładzie pacjenta z PU/PD -  wartościowe może być wykonanie dodatkowo badania IDEXX SDMA™ w celu wykluczenia przewlekłej choroby nerek (PChN). W zależności od wyników z pakietu MDB oraz wyniku SDMA konieczne może być pogłębienie diagnostyki o badanie UPC (stosunek białko/kreatynia w moczu) czy posiew bakteryjny moczu.

 

Wcześniejsze rozpoznanie i dokładniejsza klasyfikacja przewlekłej choroby nerek (PChN) dzięki IDEXX SDMA™

IDEXX SDMA™ to wyjątkowy test służący do oceny funkcji nerek; mierzy poziom SDMA (symetrycznej dimetyloargininy) - biomarkera o wyższej czułości niż oznaczenie poziomu kreatyniny.

SDMA u większości zwierząt z PChN wzrasta wcześniej niż kreatynina, zatem można postawić diagnozę średnio o 17 miesięcy wcześniej w przypadku kotów1 oraz10 miesięcy wcześniej w przypadku psów.2 W przeciwieństwie do kreatyniny, poziom SDMA jest niezależny do masy ciała.

Read more

 

 UPC stosunek białko/kreatynia w moczu, czyli badanie uściślające w diagnostyce przewlekłej choroby nerek

Według wytycznych IRIS, u pacjentów ze zdiagnozowaną Przewlekłą Chorobą Nerek należy określić  stopień jej zaawansowania. Dokonuje się tego badając,  czy u pacjenta występuje białkomocz i nadciśnienie. 

Białko w moczu oznacza się także w celu wykluczenia przednerkowych i zanerkowych przyczyn białkomoczu.

Nadciśnienie jest powszechnie występującą komplikacją PChN; pozostawione bez kontroli przyczynia się do niszczenia nefronów i przez to prowadząc do gwałtowniejszego postępu choroby.

UPC (stosunek białko/kreatynina w moczu) mierzy utratę białka przez nerki, a stężenie moczu nie ma wpływu na wartość badania. Wykrycie i określenie stopnia zaawansowania białkomoczu jest krytyczne dla podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania odpowiedzi na leczenie.  

Możesz wykonać badanie UPC w gabinecie dzięki analizatorom Catalyst One® lub Catalyst Dx® .

Read more

Badanie mikrobiologiczne moczu w laboratorium referencyjnym IDEXX - złoty standard w diagnozowaniu zakażeń dróg moczowych.

W przypadku podejrzenia zakażenia drog moczowych należy wykonać posiew bakteryjny.

Standardowo przed nastawieniem hodowli, laboratorium powinno wykonać wstępne badanie w kierunku tzw. inhibitorów wzrostu bakterii, czyli substancji, których obecność w moczu może zaburzyć wzrost i namnażanie się określonych szczepów bakteryjnych. 

Posiew moczu musi także być wykonany na specjalnych podłożach, inaczej uzyskany wynik nie będzie wiarygodny.   

Mocz należy pobrać przez nakłucie pęcherza, ewentualnie przez cewnikowanie. Próbki z tzw. wolnego strumienia nie nadają się do badania mikrobiologicznego ze względu na zanieczyszczenie florą bakteryjną z cewki moczowej. Przed wysyką mocz przechowujemy w temperaturze pokojowej, nigdy nie mrozimy. Próbkę moczu na posiew należy wysłać jak najszybciej, najlepiej w dniu jej pobrania.

 

IDEXX Laboratories oferuje znacznie większy zakres badań dostępnych zarówno na analizatorach biochemicznych jak i w laboratorium referencyjnym.