Kompleksowa ocena pacjenta objawowego

MDB = morfologia+biochemia+eletrolity+mocz = pełen obraz stanu pacjenta

 

separator

Włącz protokół Minimum Data Base do standardowej procedury oceny stanu pacjenta.

Zwierzęta są mistrzami z maskowaniu chorób. Nie powiedzą też co je boli. Dodatkowo wiele różnych chorób daje podobne objawy. Postawienie diagnozy często jest zatem wyzwaniem dla lekarza.  

Nieważne czy pacjent wykazuje poważne, jednoznaczne objawy czy też jedynie ‘wygląda niewyraźnie’ - wymaga badań diagnostycznych, które pomogą prawidłowo ocenić jego stan i rozpoznać przyczynę dolegliwości.  

Dołączenie protokołu Minimum DataBase (MDB) do badania klinicznego i wywiadu, u wszystkich pacjentów prezentujących objawy, wspiera efektywną diagnostykę. Wykonanie badań wg. protokołu MDB przynosi korzyści opisane poniżej. Dzięki temu możesz:

Evolving your symptomatic patient assessment to integrate the tests of the Minimum DataBase (MDB) alongside the patient history and physical examination brings many benefits

  

 

Pełna ocena stanu pacjenta powinna opierać się na badaniu klinicznym, zebraniu danych z wywiadu oraz przeprowadzeniu badań wg, protokołu Minimum Data Base. Testy sugerowane w protokole MDB obejmują najważniejsze parametry (morfologia krwi, panel biochemiczny, badanie elektrolitów oraz badanie moczu), wyniki których albo pozwolą postawić diagnozę i rozpocząć leczenie, albo ukierunkują dalsze postępowanie diagnostyczne.  MDB dostarcza informacji niezbędnych do prawidłowej oceny stanu pacjenta; morfologia krwi, panel biochemiczny, badanie elektrolitów oraz badanie moczu to podstawowe, niezbędne informacje ułatwiające proces diagnostyczny.   

Dowiedz się więcej o filarach MDB klikając w interaktywne ikony poniżej.