Minimum Data Base czyli niezbędne informacje o pacjencie

Tylko pełen obraz stanu pacjenta pozwala dokonać właściwej oceny diagnostycznej.