UPC Ratio – poměr protein/kreatinin v moči

Test volby při zjišťování proteinurie

UPC Ratio (poměr protein/kreatinin v moči) je přesný a stoprocentně kvantitativní test přítomnosti proteinů v moči
– na rozdíl od testovacích proužků, jejichž citlivost a specificita pro testování proteinurie je nižší.

separator

Případová studie

Muriel

Devítiletá samice kočky domácí krátkosrsté
Muriel byla na kliniku přivedena kvůli mírné PU/PD, intermitentnímu zvracení s občasným obsahem trichobezoárů a váhovému úbytku...
Pacient Devítiletá samice kočky domácí krátkosrsté
Objektivní obtíže Mírná PU/PD, intermitentní zvracení s občasným obsahem trichobezoárů, úbytek váhy
Klinické vyšetření Zubní kámen střední závažnosti, zcuchaná srst, znečištěný ocas (známky průjmu), tachykardie, dehydratace, suché sliznice, lehké kožní záhyby (odhadovaná dehydratace 5-7 %) a hmatný uzel v oblasti štítné žlázy.

 

Proč UPC?

UPC Ratio je jednoduchý test, který měří množství proteinu ztrácejícího se ledvinami, a zároveň určuje, zda tato ztráta ohrožuje zdraví zvířete.

Proteinurie je důležitým ukazatelem, neboť souvisí s nepříznivou prognózou stavu pacienta. Byla prokázána významná korelace mezi poměrem UPC a morbiditou pacientů – čím vyšší UPC, tím horší prognóza.

Poměr UPC je nejvhodnějším testem pro:

  • Detekci proteinurie a měření její perzistence a intenzity
  • Klinické rozhodování a monitorování odpovědi na léčbu
 

Algoritmus UPC

Jakmile je u psa či kočky diagnostikováno CKD a podle pokynů IRIS určeno stádium onemocnění, je třeba na základě proteinurie a hypertenze daného zvířete stanovit podstádium choroby.


* Neaktivní sediment bez bakterií, bílých krvinek a červených krvinek.

 

Jak UPC funguje

UPC normalizuje úrovně proteinů v moči vzhledem
k proměnlivé koncentraci moči.
Pacient s chronickým onemocněním ledvin, nicméně s dostatečnou schopností koncentrovat moč:Pacient s CKD s nedostatečnou schopností koncentrovat moč:


Jonathan Elliott

Zástupce ředitele (Výzkum a inovace)
Royal Veterinary College, University of London

MA, Vet MB, PhD, Cert SAC,
Dip ECVPT, MRCVS

„Úroveň proteinurie v době, kdy je u pacienta poprvé diagnostikováno onemocnění ledvin, pomáhá podle výsledků našich studií predikovat dobu přežití zvířete. Jedná se o nepřímou úměru: čím méně proteinů v moči, tím déle bude kočka žít.“

 dots = tečky; dipstick protein level = hladina proteinů podle testovacího proužku

Výtahy z odborné literatury

Fórum ACVIM 2004 – prohlášení o shodě názorů   Vztah doby přežití a exkrece proteinů v moči u koček se selháním ledvin a/nebo hypertenzí   Proteinurie a onemocnění ledvin – diskuse u kulatého stolu
Roli proteinurie v diagnostice onemocnění ledvin je věnována velká pozornost.   Podle stupně proteinurie je možné predikovat dobu přežití koček s CRF.   V rámci této diskuse debatovali nejvýznamnější světoví nefrologové a praktičtí veterináři o onemocnění ledvin a proteinurii.
Nejvýznamnější odborníci na veterinární nefrologii vydali 28. července 2004 Prohlášení fóra ACVIM o shodě názorů (malá zvířata): „Diagnostika a terapie proteinurie u psů a koček“. Tento osmnáctistránkový dokument se zaměřuje na nejnovější výzkum proteinurie a reviduje její definici a klasifikaci. Popisuje optimální způsoby zjišťování a diagnostiky přítomnosti proteinů v moči. Vysvětluje důsledky zvýšené perzistentní renální proteinurie a odpovídá na otázky, kdy a jak je vhodné proteinurii testovat, a jaký klinický postup by měli veterináři po zjištění proteinurie zvolit.   Hodnoty UPC jsou užitečné při monitorování proteinurie a hodnocení reakce na léčbu, je však možné z nich vycházet také při odhadování přibližné doby přežití pacienta. Čím vyšší stupeň proteinurie, tím méně času kočce zbývá.   Diskuse poskytuje užitečné informace o prevalenci renálních onemocnění u psů a koček a praktické údaje o diagnostice, léčbě a monitoringu onemocnění ledvin psů a koček.
Stáhnout celý dokument jako PDF   Stáhnout celý dokument jako PDF   Stáhnout celý dokument jako PDF

Změřte a monitorujte proteinurii již během návštěvy pacienta

Test IDEXX Urine P:C Ratio (poměr proteinu a kreatininu v moči) je vhodný
pro všechny biochemické analyzátory IDEXX k použití přímo na klinice.

  • Kvantifikace proteinurie pro stanovení podstádia chronického onemocnění ledvin
  • Díky rychlým výsledkům (již za 8 minut) je možné okamžitě zahájit léčbu
  • Veškeré diagnostické údaje vašich pacientů v jedné
    přehledné zprávě – snadné sledování a hodnocení léčby
  • Přesný a praktický test, který snadno spustíte
    na vašem biochemickém analyzátoru IDEXX