IDEXX SDMA


Onemocnění ledvin – referenční testování nové generace

separator

Chronické onemocnění ledvin patří k nejčastějším zdravotním problémům u starších psů a koček. Tato porucha vyvolává závažné postižení zdraví zvířat. V průběhu života trpí nějakou formou onemocnění ledvin jedna ze tří koček a jeden z deseti psů.

Časnější průkaz onemocnění znamená pro veterináře lepší možnost terapeutickyzasáhnout a zvolit nejvhodnější léčbu pro každého pacienta. Všem veterinářům je konečně k dispozici zcela nový test funkce ledvin, který umožňuje časnou diagnózu ledvinného onemocnění: IDEXX SDMA™.

Bylo prokázáno, že SDMA v séru nebo plazmě je citlivějším biomarkerem renální funkce než kreatinin. Trvale zvýšená hladina SDMA nad 14 μg/dl poukazuje na sníženou funkci ledvin. Měření IDEXX SDMA™ v rámci minimálního rozsahu vyšetření umožňuje diagnózu CKD ještě před rozvinutím klinických příznaků a významného, často nevratného poškození ledvin.
Co znamená zkratka IDEXX SDMA?

Interpretace výsledků

IDEXX SDMA je nový test, který slouží k vyšetření funkce ledvin. U některých zvířat postižených chronickým onemocněním ledvin se hodnota tohoto testu zvyšuje dříve, než dochází ke zvýšení hladiny kreatininu. Na výsledek testu SDMA nemá vliv objem svaloviny v organismu zvířete, což je rozdíl oproti kreatininu. SDMA a kreatinin je nejvhodnější interpretovat společně v kombinaci s vyšetřením moči.


SDMA: N KREAT.: N

SDMA: KREAT.: N

SDMA: N KREAT.:

SDMA: KREAT.:

Pokud jsou hodnoty SDMA a kreatininu zcela ve fyziologickém rozmezí, je pravděpodobné, že funkce ledvin je u pacienta v pořádku. V případě, že SDMA a/nebo kreatinin dosahují horní hranice referenčního rozmezí, je nutno uvažovat o počátečním stádiu ledvinného onemocnění. Pomocí specifické hmotnosti moči a dalších hodnot analýzy moči včetně stanovení poměru proteinu ku kreatininu můžeme poté onemocnění ledvin vyloučit nebo potvrdit. Pacient se zvýšenou hodnotou SDMA, ale kreatininem ve fyziologickém rozmezí, patří mezi suspektní případy časného onemocnění ledvin. Další možností je situace, kdy hodnota kreatininu u podobného případu je “falešně nízká” vzhledem ke špatnému osvalení zvířete. Pak nám napoví specifická hmotnost moči, která u suspektního onemocnění ledvin ukazuje na sníženou schopnost koncentrace. U takového pacienta je pak vhodné provést celkové vyšetření moči včetně poměru mezi proteinem a kreatininem, abychom zachytili případnou proteinurii či jiné znaky onemocnění ledvin. Jestliže je hodnota SDMA ve fyziologickém rozmezí a kreatinin je zvýšený, může se jednat o postižení ledvin. Měření SDMA je však méně ovlivněno dehydratací než kreatinin. U pacienta, který vykazuje podobný výsledek, se proto vyplatí vyšetřit stav hydratace a specifickou hmotnost moči pro případ, že by byl dehydratován. Jinak můžeme zjistit ztrátu schopnosti ledvin koncentrovat moč, což ukazuje na časné stádium jejich dysfunkce. V případě, že se u pacienta objeví zvýšené hodnoty SDMA i kreatininu, jedná se pravděpodobně o postižení ledvin. Pak je třeba vyšetřit specifickou hmotnost moči, abychom prokázali ztrátu schopnosti koncentrovat moč v ledvinách. Další fáze vyšetření spočívá v provedení celkové analýzy moči a stanovení poměru proteinu ku kreatininu či zjištění dalších poruch odpovídajících onemocnění ledvin.


Stádia chronického onemocnění ledvin

  Stádium 1 Stádium 2 Stádium 3 Stádium 4
KLINICKÉ PŘÍZNAKY Žádné Nenápadné až mírné
(např. PU/PD)
nebo žádné
Přítomnost mnoha extrarenálních klinických příznaků Zvýšené riziko systémových klinických příznaků a uremie
SDMA Normální až mírně zvýšené Mírně zvýšené až zvýšené Zvýšené Zvýšené
UREA a KREATININ Bez azotemie Bez azotemie až mírná azotemie Azotemie Azotemie
POMĚR PROTEIN/KREATININ Bez proteinurie Bez proteinurie až hraniční proteinurie Proteinurie Proteinurie
Specifická hmotnost moči Normální Normální až mírně snížená Snížená Snížená
PROGNÓZA Dobrá
Dobrá až opatrná
Opatrná až špatná
Opatrná až špatná

IRIS – Mezinárodní společnost pro onemocnění ledvin

Posláním IRIS je pomáhat veterinářům lépe znát, diagnostikovat a léčit onemocnění ledvin u koček a psů.

IRIS organizuje setkání s názvem Napa Meeting to Advance Leading-Edge Directions in Nephrology, jehož cílem je prozkoumat nové možnosti nefrologie.

Přečtěte si tiskovou zprávu

UPC

Poměr proteinu a kreatininu je plně kvantitativní měření ztráty proteinu v moči. Tato jednoduchá močová analýza je nápomocná pro určení glomerulárního poškození, monitorování postupu a/nebo regrese glomerulárního onemocnění, a rovněž i odezvy na léčbu.

 

Co znamená zkratka IDEXX SDMA?

Bylo prokázáno, že SDMA v séru nebo plazmě je citlivějším biomarkerem renální funkce než kreatinin. Trvale zvýšená hladina SDMA nad 14 μg/dl poukazuje na sníženou funkci ledvin. Měření IDEXX SDMA™ v rámci minimálního rozsahu vyšetření umožňuje diagnózu CKD ještě před rozvinutím klinických příznaků a významného, často nevratného poškození ledvin.

 

Výtahy z odborné literatury

Validace, stabilita a hodnocení testu symetrického dimethylargininu jako markeru časného stádia chronického onemocnění ledvin u psů
M.B. Nabity, G.E. Lees, M.M. Boggess, M. Yerramilli, E. Obare, M. Yerramilli, A. Rakitin, J. Aguiar a R. Relford
Cílem této studie bylo validovat nový test SDMA od firmy IDEXX a porovnat jeho význam s koncentrací kreatininu a úrovní glomerulární filtrace při časné detekci zhoršující se funkce ledvin u psů s chronickým ledvinným onemocněním. SDMA se ukázalo jako prokazatelně vhodný parametr pro časnou diagnostiku onemocnění a také pro monitorování zhoršující se funkce ledvin u psů trpících chronickou poruchou ledvin./th>
Srovnání sérových koncentrací symetrického dimethylargininu a kreatininu jako biomarkerů vhodných pro zjištění funkce ledvin u koček s chronickým ledvinným postižením
J.A. Hall, M. Yerramilli, E. Obare, M. Yerramilli a D.E. Jewell
Bylo prokázáno, že symetrický dimethylarginin (SDMA) slouží jako přesný biomarker pro odhad intenzity glomerulární filtrace u lidí. Zároveň je to citlivější indikátor poruchy funkce ledvin než koncentrace kreatininu v séru. Měření SDMA v séru při podezření na chronické onemocnění ledvin umožňuje časnější detekci chronických ledvinných poruch v porovnání s koncentrací kreatininu, což lze využít k okamžitému nasazení opatření na ochranu ledvin, jež zpomalují postup chronického onemocnění.
Vztah mezi koncentrací symetrického dimethylargininu v séru a úrovní glomerulární filtrace u koček
J. Braff, E. Obare, M. Yerramilli, J. Elliott a M. Yerramilli
Přímé měření glomerulární filtrace u koček slouží jako preferovaná metoda vyšetření funkce ledvin, ale její použití v rámci diagnostiky chronického onemocnění ledvin je pouze omezené. Bylo prokázáno, že hodnota symetrického dimethylargininu (SDMA) se u koček s chronickým onemocněním ledvin zvyšuje a koreluje s koncentrací kreatininu v plazmě. Zvýšené koncentrace SDMA v séru koček byly pozorovány u pacientek s narušenou funkcí ledvin, což bylo potvrzeno přímým měřením úrovně glomerulární filtrace. Toto zjištění ukazuje, že SDMA může hrát důležitou úlohu v klinické diagnostice koček s chronickým onemocněním ledvin.