Komplexní nabídka testů

Referenční laboratoř IDEXX

Když jde o zdraví pacientů, přesné výsledky jsou pouze prvním krokem. Jedině referenční laboratoře IDEXX vám poskytnou více.

separator
Hlavní testy
Diagnostika příští generace
SDMA
SDMA je nový test, který slouží k vyšetření funkce ledvin. U některých zvířat postižených chronickým onemocněním ledvin se hodnota tohoto testu zvyšuje dříve, než dochází ke zvýšení hladiny kreatininu. Na výsledek testu SDMA nemá vliv objem svaloviny v organismu zvířete, což je rozdíl oproti kreatininu.

Více informací
RealPCR™
Laboratoř molekulární diagnostiky společnosti IDEXX nyní nabízí testování metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase. PCR je výjimečně přesná a překvapivě cenově dostupná technologie, která se může stát rutinní součástí vaší nabídky testů.
Cardiopet® proBNP
Díky testu Cardiopet® proBNP můžete s použitím jediného vzorku krve provést kvantitativní analýzu rizikových faktorů srdeční choroby psů a koček.
Spec fPL®
Test Spec fPL® detekuje koncentraci pankreatické lipázy v krvi koček a poskytuje tak informace o zdravotním stavu slinivky. Díky tomu můžete s větší jistotou doporučovat diagnostická a léčebná řešení.
Allergy Lab
IDEXX Allergy Lab je kompletní alergologický program, který pomáhá identifikovat alergeny, které mohou vašim pacientům způsobovat potíže.
Spec cPL®
Test Spec cPL® vám pomůže rychle potvrdit nebo vyloučit pankreatitidu u psů, což vám usnadní diagnostiku základního onemocnění.

Preventivní screeningové testy (wellness)
Komplexní nástroje preventivního testování
Včasná detekce chorob a prevence jsou velmi dobrým důvodem, proč podrobovat screeningovým testům každoročně všechna zvířata – zejména když si uvědomíme, že podle statistik u 10% zdánlivě zdravých zvířat odhalí roční zdravotní prohlídky nějaké onemocnění nebo abnormální nález.1
Testujte všechny pacienty:
Kód testu Název a obsah

PASN/I

Předanestetický screening

Komplexní hematologie, celkový protein, albumin, globulin, poměr A:G, močovina, kreatinin, ALT, ALP, celkový bilirubin, glukóza

WELN/I

Screening celkového zdravotního stavu

Komplexní hematologie, celkový protein, albumin, globulin, poměr A:G, močovina, kreatinin, ALT, ALP, GGT, vápník, anorganický fosfor, cholesterol, glukóza, sodík, draslík, chlorid, celkový T4

CARDN/I Screening srdečního onemocnění
CARFN/I Komplexní hematologie, klip Chem 17 (bez vápníku, fosforu a lipázy), klip Lyte 4, Cardiopet® proBNP
Rozšiřte screening o „doplňkové“ testy
Název testu Kód testu

Profil srážlivosti

ACOA

Celkový T4

AT4C / AT4F

Stimulační test žlučových kyselin

ABAS

Cardiopet® proBNP

ABNP / ABNF

Fruktosamin

AFRU

Biochemie, mikroskopie a kultivace moči

AUCE

FeLV a FIV

AFF

Kompletní nabídku testu a požadavky na vzorky najdete v našem průvodci vybranými testovacími protokoly referenčních laboratoří IDEXX.

Odkazy:
1. Rehm M. Seeing double. Vet Econ. 2007;48(10):40–48.

Testovací protokoly pro psy
Protokoly dynamických testů pro psy

Pro účely diagnózy hyperadrenokorticismu (Cushingova choroba) a hypoadrenokorticismu (Addisonova choroba)

Pro diagnózu hyperadrenokorticismu (Cushingova choroba)

Pro hodnocení jaterní funkce

Tento test se používá k detekci tkáně vaječníků u kastrovaných fen, které nevykazují příznaky estru

Testovací protokol k potvrzení přítomnosti funkční tkáně vaječníků u fen vykazujících příznaky estru

Pomáhá diagnostikovat kryptorchismus u psů

Pro hodnocení atypického nebo subklinickýho hyperadrenokorticismu nebo alopecie-X u psů

Testovací protokoly pro kočky
Protokoly dynamických testů pro kočky

Diagnostický test hyperadrenokorticismu

Diagnostický test hyperadrenokorticismu

Testovací protokol k potvrzení přítomnosti funkční tkáně vaječníků u koček nevykazujících příznaky estru v době odebrání vzorku

Testovací protokol k potvrzení přítomnosti funkční tkáně vaječníků u kočk vykazujících příznaky estru; pro tento test není nutný výchozí vzorek

Pomáhá diagnostikovat kryptorchismus u kocourů

Pokyny pro odběr a odevzdávání vzorků
  • Vzorky jsou koagulované a odstředěné v rozmezí 30–120 minut po odběru.
  • Separované sérum do čistých zkumavek označených jménem pacienta a dobou odběru vzorku.
  • Do laboratoře odesílejte zkumavky obsahující separované sérum a žádanku.

Testovací protokoly pro koně
Protokoly dynamických testů pro koně

Dexametazonový supresní test

Diagnostický test hyperadrenokorticismu

Pro odlišení kryptorchismu od „false rigs“