ProCyte Dx

Hematologický analyzátor

ProCyte Dx je možné přímo na klinice použít k hematologické analýze v kvalitě, kterou zaručují referenční laboratoře.

  • Pětidílný diferenciál
  • Retikulocyty
  • Upozornění na výskyt tyček
  • Doba testu 2 minuty
  • Analýza tělesných tekutin

Nabídka testů
Tyčky
Zánět
Tyčky – přístroj na ně upozorní, pokud existuje podezření, že jsou přítomny v testovaném vzorku. Jejich přítomnost je nejjednoznačnější ukazatel zánětu.
Parametry abdominální/hrudní tekutiny*
TNCC
AGRANS
%AGRANS
GRANS
%GRANS
RBC
Jaderné erytrocyty (nRBC)
Poškození kostní dřeně a nadměrná produkce RBC
Jaderné erytrocyty – přístroj na ně upozorní, pokud existuje podezření, že se vyskytují v testovaném vzorku. Tyto buňky poukazují na poškození kostní dřeně nebo extrémní zvýšení produkce erytrocytů – v obou případech je nutné neprodleně jednat.

Nový parametr ke každému výsledku CBC – RETIC – HGB

Hemoglobin v retikulocytu (RETIC-HGB) je nově přidaným parametrem na hematologickém analyzátoru ProCyte Dx.
Tento nový parametr je bez dodatečných nákladů, nemá vliv na dobu zpracování vzorku nebo na činidlo.


27 parametrů plné krve*

RETIC-HGB (Hemoglobin v retikulocytu) 

RBC (počet erytrocytů)   

HCT (hematokrit)

HGB (hemoglobin)

RETIC (počet retikulocytů, procento retikulocytů)

MCV (střední objem erytrocytů)

RDW (distribuční křivka červených krvinek)

MCH (střední objem hemoglobinu)

MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech)

PLT (počet krevních destiček)

MPV (střední objem destiček)

PDW (distribuční křivka krevních destiček)

PCT (destičkový hematokrit)

WBC (počet bílých krvinek)

Monocyty (% a počet)

Lymfocyty (% a počet)

Neutrofily (% a počet)

Eozinofily (% a počet)

Bazofily (% a počet)

Tyčky (pokud je podezření na jejich výskyt)

nRBC (jaderné erytrocyty – pokud je podezření na jejich výskyt)


Obsluha
Test spustíte ve třech jednoduchých krocích
  1. Označte pacienta, jehož vzorek budete testovat na pracovní stanici IDEXX VetLab Station.
  2. Vložte vzorek do hematologického analyzátoru ProCyte Dx.
  3. Klepněte na tlačítko Run (spustit) a můžete od přístroje klidně odejít.

A je to! Za pouhé 2 minuty jsou výsledky připraveny k dalšímu zpracování. Je možné je vytisknout ve formě diagnostické zprávy stanice IDEXX VetLab Station a ještě v průběhu návštěvy je prezentovat klientovi.


Technologie
Pokročilé technologie pro kvalitnější hematologické analýzy
Hematologický analyzátor ProCyte Dx díky využití tří nejmodernějších technologií poskytuje nejkomplexnější krevní obraz (CBC), jaký je možné při analýze přímo na klinice získat.
Laserová průtoková cytometrie
Laserová průtoková cytometrie umožňuje provádět pokročilý pětidílný diferenciál bílých krvinek. Hematologický analyzátor ProCyte Dx využívá metodu laserové průtokové cytometrie k provádění kompletní analýzy řady charakteristik každé bílé krvinky. Výsledkem je maximálně přesná interpretace všech pěti typů leukocytů.
Optická fluorescence
Optická fluorescence umožňuje mimořádně citlivé a přesné stanovení počtu retikulocytů s použitím specifického fluorescenčního barvení. Touto metodou, která zajišťuje vynikající separaci delineací destiček a červených krvinek podobné velikosti, se analyzují též počty krevních destiček u koček.

V rámci tohoto procesu dochází k barvení buněk vzorku. Každá buňka je osvícena laserovým paprskem o vlnové délce 633 nm, který je posléze analyzován v různých úhlech rozptylu. Světlo o vlnové délce nejméně 660 nm (zde označené modře) slouží k velmi přesnému měření jaderného obsahu krvinek. Touto funkcí, která umožňuje vysoce citlivou a přesnou analýzu, je vybaven jedině analyzátor ProCyte Dx.
Impedance laminárního proudění
Technologie impedance laminárního proudění umožňuje nejrychlejší a nejpřesnější stanovení počtu červených krvinek a tedy i rychlou a přesnou analýzu. Pomocí této pokročilé technologie se krvinky seřadí vedle sebe, což umožňuje individuální charakterizaci každé krvinky.

Specifikace
Rozměry a hmotnost

Šířka: 32 cm

Hloubka: 41,3 cm

Výška: 40,03 cm

Hmotnost: 25 kg