Jaká je senzitivita a specificita SMDA při prokázání poruchy ledvin?

Štítky:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpověď
separator

Odpověď

Jaká je senzitivita a specificita SMDA při prokázání poruchy ledvin?

Publikovaná studie zkoumající parametry testu u koček uvádí, že senzitivita SMDA je na úrovni 100 % a specificita 91 % při porovnání se zlatým standardem, který představuje hodnota glomerulární filtrace.