Jaká hodnota představuje významné zvýšení SDMA?

Štítky:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpověď
separator

Odpověď

Jaká hodnota představuje významné zvýšení SDMA?

Jakákoli hodnota přesahující horní hranici fyziologického rozmezí (výše jak 14 µg/dl) je považována za významnou. U většiny zvířat s počátečním stádiem onemocnění ledvin se hodnota SDMA pohybuje mezi 15-20 µg/dl. Protože SDMA se zvyšuje se zhoršující se funkcí ledvin, objevuje se v závažnějších případech ledvinných poruch koncentrace SDMA nad 20 µg/dl spolu se zvýšenou hodnotou kreatininu. Méně jak 1 % pacientů vykazuje hodnoty nad 50 µg/dl a lineární chování testu funguje až do hodnot 100 µg/dl.