Zvýší se hodnota SDMA dříve, než se objeví proteinurie? Koreluje SDMA s proteinurií?

Štítky:
  • SDMA
  • Symmetric dimethylarginine
  1. Odpověď
separator

Odpověď

Zvýší se hodnota SDMA dříve, než se objeví proteinurie? Koreluje SDMA s proteinurií?

SDMA je test prováděný ze séra, který dobře odráží stav glomerulární filtrace. Hladina SDMA se zvyšuje se zhoršující se funkcí ledvin nezávisle na primární příčině poruchy. Toto vyšetření je citlivým a specifickým indikátorem ztráty funkce ledvin. Na rozdíl od SDMA patří vyšetření mikroalbuminurie a specifické hmotnosti moči mezi testy moči. Detekují přítomnost proteinu v moči, který se do ní dostává kdekoli v močovém traktu. Proto je důležité vyhnout se falešně pozitivním výsledkům, zvláště v případech infekcí močových cest, jiných zánětů nebo signifikantní hematurie. První je nutno také vyloučit přechodná zvýšení bílkovin vyvolaná fyziologickými příčinami jako jsou namáhavé cvičení, horečka, působení extrémního chladu či tepla a stresem. Pacienti s glomerulopatií mohou trpět proteinurií dlouho předtím, než dojde k významné poruše glomerulární filtrace. Pak je jejich hodnota SDMA normální až do chvíle, kdy se onemocnění zhoršuje a sníží se intenzita glomerulární filtrace. Na druhé straně zvířata s tubulointersticiálním onemocněním mnohdy vykazují jen mírnou proteinurii nebo jí netrpí vůbec. V takové situaci SDMA slouží jako časnější indikátor chronického onemocnění ledvin.