IDEXX Laboratories, Inc.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost IDEXX respektuje soukromí všech osob, které využívají její služby a navštěvují její webové stránky. Naším cílem je chránit a utajovat veškeré vaše osobní údaje. V souladu s tímto cílem jsme přijali zásady ochrany osobních údajů, které jsou definovány v tomto dokumentu („Zásady ochrany osobních údajů“).
Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v jiných zemích, než ve kterých máte trvalé bydliště, a mohou být přesouvány do jiných států, zpracovávány v jiných státech nebo sdíleny s jinými státy (tj. USA, země EU nebo další státy).

Společnost IDEXX má vlastní certifikaci ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield). Klikněte prosím zde na Oznámení ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí společnosti IDEXX, pokud si chcete toto Oznámení ke Štítu EU-USA na ochranu soukromí přečíst.


Společnost IDEXX dodržuje rámec programu Bezpečný přístav (Safe Harbor) fungující mezi USA a Švýcarskem, který stanovilo Ministerstvo obchodu USA ve věci shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů pocházejících ze Švýcarska. Společnost IDEXX doložila, že dodržuje principy ochrany osobních údajů stanovené v rámci programu Bezpečný přístav, a souhlasí s tím, že v případě sporů přijatých ze Švýcarska, které nelze vyřešit přímo se společností IDEXX, bude spolupracovat se švýcarským federálním komisařem pro ochranu osobních údajů a informací. Chcete-li získat další informace o programu Bezpečný přístav a prohlédnout si certifikaci společnosti IDEXX, navštivte prosím stránky http://www.export.gov/safeharbor

  1. Upozornění
  2. Možnost volby
  3. Přístup k datům a jejich aktualizace
  4. Bezpečnost
  5. Vymáhání práva
separator

Upozornění

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX Laboratories, Inc.

Tyto zásady mimo jiné uvádějí, jaké informace od vás shromažďujeme a jak můžeme tyto informace používat nebo zveřejňovat, a popisují naše úsilí o jejich ochranu. Přečtěte si prosím tyto zásady pečlivě a neváhejte nás kontaktovat na následujících adresách nebo číslech, pokud budete mít nějaké otázky týkající se jejich obsahu či dotazy ohledně našeho používání vašich informací:
E-mail: chiefprivacyofficer@idexx.com
Telefon: 1-888-557-65181-888-557-6518 ZDARMA
Fax: 1-888-557-6518 (K rukám: vedoucí Úřadu pro ochranu osobních údajů)
Poštovní adresa: IDEXX Laboratories, Inc., K rukám: vedoucí Úřadu pro ochranu soukromí, One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA

Kategorie shromažďovaných informací 


V souvislosti s nabídkou a prodejem našich produktů a služeb o vás můžeme shromažďovat celou řadu osobních informací, včetně (1) informací, které obdržíme přímo od vás prostřednictvím našich webových stránek (dále jen „webové stránky“), aplikací, průzkumů nebo jinými způsoby. Mezi tyto informace patří například jméno, adresa, číslo kreditní karty, informace o bankovním účtu (pokud se rozhodnete pro přímé inkaso) a další kontaktní informace; (2) informací o vašich transakcích s námi, jako jsou záznamy o aktivitě účtu, včetně nákupů různých produktů a služeb; (3) veřejně dostupných informací, které získáme od třetích stran, včetně demografických nebo obchodních informací, jakož i preferencích a názorech na různá témata; a (4) informací, které obdržíme od agentury podávající informace o spotřebitelích v souvislosti s vaší žádostí o úvěr a které mohou zahrnovat informace o účtu a/nebo informace o spotřebitelském úvěru.

Údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek společnosti IDEXX

V souvislosti s používáním našich webových stránek od vás a o vás můžeme požadovat a shromažďovat různé informace. Informace mohou být shromažďovány a uchovávány přímo společností IDEXX, dceřinou společností společnosti IDEXX nebo třetí stranou jednající podle našich pokynů a na základě těchto zásad ochrany osobních údajů a/nebo smluvních povinností týkajících se ochrany vašich informací. Když společnosti IDEXX prostřednictvím našich webových stránek poskytnete osobní údaje z důvodu nákupů, služeb, žádostí a/nebo pro jakýkoli jiný účel, souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, mimo jiné včetně shromažďování, používání a přenosu vašich osobních údajů společností IDEXX, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a to pro účely, pro které jste tyto údaje odeslali.

Technické informace – naše webové stránky rozpoznávají vaši IP adresu, kterou vašemu počítači nebo síti přiřadil váš poskytovatel internetového připojení (ISP). Také shromažďujeme celou řadu dalších technických informací, jako je typ prohlížeče a rychlost připojení.

Registrační údaje – pokud se zaregistrujete, přihlásíte ke službě nebo nás kontaktujte e-mailem či prostřednictvím našich webových stránek, bude získána a uložena vaše osobně identifikovatelná e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje. Tyto registrační údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailovou adresu, informace o vaší společnosti nebo organizaci a další informace potřebné pro konkrétní program, nabídku nebo službu společnosti IDEXX.

Informace o kreditní kartě – pokud nakoupíte produkty nebo služby prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jsou informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX, jako je jméno, adresa, číslo kreditní karty a ověřovací číslo karty (CVC), odesílány přímo platebnímu zpracovateli třetí strany. Společnost IDEXX neukládá ani neuchovává informace o kreditní kartě odeslané prostřednictvím online objednávky společnosti IDEXX.

O souborech cookie – cookie jsou malé textové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení pomocí webových stránek, které navštěvujete. Pomáhají uživatelům efektivně procházet webové stránky a aktivují určité funkce webových stránek. Vývojáři webů používají soubory cookie také k zjišťování, jak webové stránky používáte, aby je mohli aktualizovat a zdokonalovat na základě vašich potřeb. Vzhledem k tomu, že klíčová úloha souborů cookie spočívá ve vylepšování a umožňování funkčnosti webových stránek, může dojít ke ztrátě určitých funkcí, pokud se rozhodnete je zakázat.

Cookie z webových stránek společnosti IDEXX

Cookie společnosti IDEXX – cookie společnosti IDEXX se používají k zapamatování voleb nebo nastavení, které jste provedli, což vede k vylepšení vaší uživatelské zkušenosti s webovým stránkám. Tyto soubory cookie nám umožňují ověřit identitu uživatelů některých webových aplikací společnosti IDEXX, přizpůsobit je zkušenosti konkrétního uživatele, zapamatovat si, zda jste souhlasili s naším používáním cookie na vašem zařízení, a provádět další funkce personalizace. Tyto soubory můžeme používat také k tomu, abychom se dozvěděli více o tom, jak uživatelé naše webové stránky procházejí. Zakážete-li soubory cookie společnosti IDEXX, můžete i nadále používat webové stránky, ale nemusíte mít přístup k určitým službám nebo je nebudete moci využít. Chcete-li zrušit sledování prostřednictvím cookie společnosti IDEXX napříč všemi webovými stránkami, pročtěte si níže uvedený oddíl Jak zakázat nebo vymazat soubory cookie.

Soubory cookie pro Google Analytics – soubory cookie pro Google Analytics (například utma, utmb, utmc, utmz, utmv) shromažďují souhrnné informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky; například kolik návštěvníků použilo náš web, jaké stránky na našem webu navštěvujete, jak dlouhou dobu jste na našem webu strávili a jak jste na něj dostali, zda přímo, prostřednictvím odkazu, vyhledáním webové stránky nebo kampaně, jako je například reklama nebo odkaz v e-mailu. Data jsou pak seskupována, aby nám pomohla pochopit, jak návštěvníci používají naše stránky, abychom pro vás mohli zajistit lepší uživatelskou zkušenost. Údaje shromážděné ze souborů cookie pro Google Analytics mohou být předány společnosti Google a uloženy společností Google a jsou předmětem zásad ochrany osobních údajů společnosti Google. Chcete-li zrušit sledování prostřednictvím souborů cookie pro Google Analytics napříč všemi našimi webovými stránkami, pročtěte si níže uvedený oddíl Jak zakázat nebo vymazat soubory cookie.

Jak zakázat nebo vymazat soubory cookie – informace o vymazání nebo kontrole souborů cookie jsou k dispozici na stránkách aboutcookies.org. Upozorňujeme, že vymazání souborů cookie nebo zakázání budoucích cookie může zabránit využívání určitých funkcí webu. Chcete-li omezit nebo zablokovat soubory cookie umístěné ve vašem počítači nebo zařízení, budete muset nahlédnout do nastavení webového prohlížeče a změnit nastavení nebo zablokovat cookie. Rovněž můžete zablokovat soubory cookie Google na stránce Google Ads Settings anebo na stránce Network Advertising Initiative opt-out (neúčast).

Google Analytics je ochranná známka společnosti Google Inc.

Použití údajů 


Společnost IDEXX používá vaše osobní údaje pouze k reakci na vaše žádosti o produkty, služby nebo informace, plnění svých závazků vůči vám na základě objednávky nebo smlouvy, zařízení a zpracování vašich plateb v souvislosti s objednávkami nebo smlouvami nebo pro interní účely, mimo jiné pro účely marketingu, propagace, zákaznické podpory, správy webu a zpětné vazby. Pokud nám kdykoli poskytnete svou poštovní adresu, telefonní nebo faxové číslo nebo e-mailovou adresu, můžete dostávat pravidelné zásilky, telefonní hovory, faxy nebo e-maily s informacemi o nových produktech a službách společnosti IDEXX či připravovaných akcích, pokud je to platnými právními předpisy povoleno. Můžeme také vytvářet souhrnné statistiky, které jsme shromáždili o zákaznících, prodejích nebo návštěvnosti webu, a poskytovat tyto informace třetím stranám v souhrnné formě, která nebude osobně identifikovat jednotlivce.

Zveřejnění údajů

Údaje mohou být vyměňovány mezi společností IDEXX, jejími dceřinými společnostmi a poskytovateli služeb podle potřeby pro obchodní účely, jako je správa účtu, služby zákazníkům, zpracování transakcí, spotřebitelská hlášení, zpracování a zasílání výpisů z účtu, výzkum a analýza a poskytování produktů a služeb. Společnost IDEXX bude zavádět smluvní nebo jiná opatření, která budou od poskytovatelů služeb vyžadovat úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou s našimi vlastními postupy.

Společnost IDEXX může rovněž sdílet informace se společnými marketingovými partnery, aby vám mohla předložit určité nabídky, ale tyto strany budou mít přístup k vašim osobním údajům a budou je moci použít pouze pro tento omezený účel. Pokud navíc zvolíte jako způsob platby přímé inkaso, budeme za účelem zajištění platby sdílet určité osobní údaje s vaší finanční institucí. Společnost IDEXX neprodává e-mailové adresy, telefonní a faxová čísla nebo jiné osobně identifikovatelné informace jiným společnostem. Můžeme zveřejnit informace za účelem splnění určitých právních a regulačních požadavků, pokud jsme přesvědčeni, že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem nebo je nezbytné pro ochranu našich zákonných práv nebo práv jiných subjektů, nebo pro zabránění újmě či v souladu s vašimi pokyny.

Co se týče žádostí o informace ze strany vlády, dodržujeme platné právní předpisy, které se vztahují na nás a další subjekty, které zpracovávají naše údaje, a poskytujeme pouze podrobnosti vyžadované zákonem. V případě požadavků na určitý obsah ze strany donucovacích orgánů mimo USA, s výjimkou mimořádných okolností (definovaných v Zákoně o ochraně soukromí při elektronické komunikaci z roku 1986, ve znění pozdějších předpisů), poskytne společnost IDEXX obsah pouze v reakci na povolení k domovní prohlídce vydané na základě Smlouvy o vzájemné právní pomoci nebo jiné spolupráce s americkým ministerstvem spravedlnosti.

Naší zásadou je informovat osoby, které používají naše webové stránky a služby, o žádostech o jejich údaje před tím, než tyto zpřístupníme, kromě případů, kdy je nám to zákonem zakázáno, nebo za výjimečných okolností, jako jsou mimořádné události. Po uplynutí určitého období mlčenlivosti stanoveného soudním příkazem a jakmile budeme v dobré víře přesvědčeni, že mimořádné okolnosti již pominuly a že nám zákon jinak nezakazuje tak učinit, poskytneme opožděné oznámení. Představitelé donucovacích orgánů, kteří se domnívají, že by oznámení ohrozilo vyšetřování, by měli opatřit náležitý soudní příkaz nebo jiný vhodný postup prokazující, že je takové oznámení zakázáno. Jestliže při vyšetřování žádosti o vaše údaje zjistíme, že existuje pokračující porušování našich podmínek používání, podnikneme takové kroky, abychom zabránili dalšímu zneužívání, včetně opatření, která mohou uživatele upozornit, že jsme si jejich pochybení vědomi.

Možnost volby

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX Laboratories, Inc.

Pokud máte výhrady k použití vašich osobních údajů společností IDEXX, jejími dceřinými společnostmi nebo poskytovateli služeb pro účely popsané výše nebo pokud si nepřejete přijímat zásilky, e-maily, telefonní hovory nebo faxy o produktech nebo službách společnosti IDEXX, můžete společnost IDEXX požádat o zastavení takového používání, zásilek nebo telefonních hovorů uvědoměním vedoucího Úřadu pro ochranu soukromí e-mailem na chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na výše uvedené adrese nebo telefonním či faxovém čísle. E-maily odeslané naším jménem obsahují pokyny pro odhlášení z naší databáze e-mailů.

Přístup k datům a jejich aktualizace

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX Laboratories, Inc.

Kdykoli poté, co nám odešlete své osobně identifikovatelné informace, nás můžete kontaktovat na e-mailu chiefprivacyofficer@idexx.com nebo na výše uvedené adrese nebo telefonním či faxovém čísle a požádat o přístup k údajům, které jsme shromáždili ohledně vás a vaší obchodní činnosti, nebo nám oznámit změny takových údajů. Pokud budete požadovat jakékoliv takové změny, budeme vás kontaktovat e-mailem nebo faxem pro potvrzení těchto změn. Po odsouhlasení nahradí jakákoliv nová položka nebo informace odpovídající informace poskytnuté dříve.

Bezpečnost

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX Laboratories, Inc.

Využíváme komerčně přijatelnou fyzickou, procedurální a technickou ochranu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zničení, použití, úpravám nebo zveřejnění osobně identifikovatelných informací. Své zaměstnance instruujeme, že s informacemi musí nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a informujeme, že jakékoli zneužití ze strany zaměstnance povede k disciplinárnímu řízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace stranám, které provozují webové stránky propojené s naší stránkou, mohou se na jejich shromažďování, použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů vztahovat jiná pravidla. Doporučujeme vám, abyste si pročetli zásady těchto stránek před tím, než na nich uvedete jakékoli citlivé nebo osobní údaje.

Bez ohledu na opatření, která přijmete nebo která přijmeme my, neexistuje „dokonalé zabezpečení“. Nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám odešlete – citlivé údaje odesíláte na vlastní nebezpečí.

Vymáhání práva

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IDEXX Laboratories, Inc.

Pro ověření dodržování podmínek těchto zásad jsme zavedli proces sebehodnocení. Máte-li jakékoli stížnosti týkající se našeho použití a/nebo zveřejnění vašich osobních údajů, obraťte se na našeho vedoucího Úřadu pro ochranu soukromí prostřednictvím kontaktních informací uvedených výše. Veškeré stížnosti a spory prověříme a pokusíme se je vyřešit v souladu se zásadami obsaženými v tomto oznámení.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Čas od času může být nutné tyto zásady pozměnit, aby odrážely změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme údaje, nebo změny v zákonech, předpisech a oborových standardech týkajících se ochrany osobních údajů. O podstatných změnách těchto zásad budeme poskytovat přiměřená oznámení, mimo jiné prostřednictvím odkazů zveřejněných na webových stránkách společnosti IDEXX. Návštěvníci by měli čas od času tuto stránku zobrazit, aby zkontrolovali zásady, které jsou v tu dobu platné.

 

Webové stránky 


Tyto webové stránky spravuje a zajišťuje společnost IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, Maine, USA. Použití těchto stránek se řídí podmínkami použití a používáním těchto stránek s těmito podmínkami souhlasíte. 

Poslední aktualizace: 26. září 2016