In-huis test opties

Bekijk ons uitgebreide testmenu dat beschikbaar is met in-huis analyzers. Dit zijn de parameters die beschikbaar zijn op de IDEXX in-huis analyzers

Dit zijn de parameters die beschikbaar zijn op de IDEXX in-huis analyzers

 1. Klinische chemie
 2. Hematologie
 3. SNAP en andere sneltesten
 4. Parameters urineanalyse
separator

Klinische chemie

Albumine ALB

Albumine is een belangrijke regelaar van het osmotisch evenwicht in het lichaam en is ook een drager van sterk eiwitgebonden stoffen (bijv. calcium, thyroxine, vetzuren en sommige geneesmiddelen).

Albumine/globuline (Alb/Glob) ratio ALB/GLOB ALB/GLOB

De albumine/globuline ratio is de hoeveelheid albumine in het serum gedeeld door de globulinen. De verhouding wordt gebruikt om te proberen oorzaken van de verandering van het totale serumeiwit vast te stellen.

Alkalische fosfatase (ALP) ALP

ALKP Alkalische fosfatase (ALP) is hoofdzakelijk een indicator van cholestatische leverziekte. Het neemt ook toe bij ernstige botdestructie en bij toediening van steroïden

Alanine-aminotransferase (ALT)                 ALT Alanine-aminotransferase (ALT) is een celenzym dat wordt afgegeven na beschadiging van levercellen. ALT kan ook licht stijgen bij spierletsel en gastro-intestinale ziekte.
Amylase AMYL Amylase is een enzym dat hoofdzakelijk in de pancreas wordt geproduceerd om koolhydraten in de darmen te verteren.
Aspartaat-aminotransferase (AST) AST AST (Aspartaat-aminotransferase) is een celenzym dat hoofdzakelijk stijgt vanwege beschadiging van de lever en spieren.
Bilirubine TBIL Bilirubine is een indicator van leverziekte, afwijkingen aan de galblaas of hemolyse.
Blood Urea Nitrogen (BUN) BUN/CREA

Blood Urea Nitrogen (BUN) wordt geproduceerd in de lever en afgescheiden door de nieren. Het is een marker voor een gestoorde lever- en nierfunctie.

Ureum (BUN) BUN

Ureum (BUN) wordt geproduceerd in de lever en uitgescheiden door de nieren. Het is een marker voor een gestoorde lever- en nierfunctie.

Calcium Ca

Calcium is een ion dat het lichaam nodig heeft voor talrijke intracellulaire en extracellulaire functies. Calcium is ook belangrijke component in de botstructuur.

Cholesterol CHOL Cholesterol is een van de belangrijkste lipiden in het lichaam. Het speelt een belangrijke rol als component van celmembranen..
Chloride Cl

Chloride is het meest overvloedige anion in het extracellulair vocht. Chloride is belangrijk voor de zuur-base-balans, transport van cellulair vocht en de zenuwfunctie.

Creatinekinase CK

Creatinekinase is een spierenzym. Een verhoogd CK-gehalte suggereert lekkage van het enzym uit de spiercellen, vaak veroorzaakt door spierontsteking of trauma.

Creatinekinase (CK) CREA

Creatinekinase (CK) is een spierenzym. Een verhoogd CK-gehalte suggereert lekkage van het enzym uit de spiercellen, vaak veroorzaakt door spierontsteking of trauma. CK wordt ook wel creatinefosfokinase (CPK) genoemd

Fructosamine FRU A glycosyleerde proteïne; hulpmiddel bij toezicht op de behandeling van diabetes mellitus. Wordt met name gebruikt bij katten omdat door cortisol veroorzaakte glucoseschommelingen in verband worden gebracht met stress van monstername
Gamma-glutamyltransferase (GGT) GGT

Gamma-glutamyltransferase  (GGT) is een marker van cholestatische leverziekte

Globuline GLOB

Globulinen worden geproduceerd in de lever en ook door de cellen van het immuunsysteem (gammaglobulinen). Ze hebben vele belangrijke rollen inclusief behoud van het osmotisch evenwicht, immuunsysteemfunctie en de ontstekingsrespons.

Glucose GLU Glucose is de basisenergiebron van het lichaam.
Lactaat LAC Wordt gebruikt als indicator van metabole stoornis.
Lactaatdehydrogenase LDH

Wordt gebruikt als indicator van de beschadiging van de lever, hart- of skeletspier.

Lipase LIPA

Lipase is een enzym dat hoofdzakelijk in de pancreas wordt geproduceerd om vetten uit de voeding in de dunne darmen af te breken.

Magnesium Mg

Magnesium is hoofdzakelijk een intracellulair kation dat voor vele enzymatische reacties belangrijk is.

Phenobarbital PHBR Fenobarbital is een barbituraat dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Fenobarbitalconcentraties worden gemeten om te helpen bepalen of het geneesmiddel therapeutische niveaus bereikt en om toxische concentratiesvast te stellen.
Fosfaat  PHOS Fosfaat is essentieel voor de energieproductie, eiwitsynthese en zuur-base-evenwicht in het lichaam. Fosfaat is ook een belangrijke botcomponent.
Kalium K

Kalium is een intracellulair ion dat verantwoordelijk is voor het behoud van het vocht- en elektrolytenevenwicht. Kalium is essentieel voor de spier- en zenuwfunctie.

Natrium Na

Natrium is het meest overvloedige anion in het extracellulair vocht. Het is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de regeling van het vochtvolume in de bloedsomloop.

Totaal eiwit TP

Totaal eiwit in het bloed bestaat hoofdzakelijk uit albumine en globulinen (zie afzonderlijke beschrijvingen) met een geringe bijdrage van coagulatie-eiwitten en fibrinogeen.

Triglyceriden TRIG

Indicator van afwijkingen van het lipidenmetabolisme

Urinezuur URIC

Indicator van de ernst van nierziekten bij vogels (en dalmatiërs).

Hematologie

Parameter

Beschrijving

HCT (hematocriet) Bij elk rapport
RBC (aantal rode bloedcellen)
 • Een belangrijke aanvulling op het HCT
 • Nauwkeurige metingen maken nauwkeurige berekeningen van MCH en MCHC mogelijk.
HGB (hemoglobine)

Bij elk rapport

RETIC, %RETIC (aantal reticulocyten, percentage reticulocyten)                 

Reticulocyten zijn essentieel en de gouden standaard voor het karakteriseren van een anemie als regeneratief of non-regeneratief.

MCV (gemiddeld celvolume)

Seriële metingen geven een beter zicht op de progressie/regressie van het ziektebeeld.

RDW (variabiliteit in grootte van rode bloedcellen)
 • Objectieve meting van variabiliteit in grootte van rode bloedcellen (anisocytose)
 • Hiermee kan de dierenarts de progressie en regressie van een ziekte beter volgen
MCHC (gemiddelde hemoglobineconcentratie per cel)  Bij elk rapport
MCH (gemiddelde hoeveelheid hemoglobine per cel)  Bij elk rapport
PLT (platelet count / aantal trombocyten)

De ProCyte Dx Analyzer biedt een veel nauwkeurigere telling van het aantal trombocyten dan alleen op impedantie gebaseerde analyzers

MPV, PDW, PCT (gemiddeld trombocytenvolume, variabiliteit in grootte van trombocyten, trombocythematocriet) 

Hulpmiddel voor de karakterisering van een trombocytenafwijking (zoals aanwezigheid of aanwezigheid van een beenmergrespons op een perifere vraag naar trombocyten)

WBC (aantal witte bloedcellen) Bij elk rapport
Monocyten and Lymphocyten (% and aantal)
 • Helpt bij het identificeren van ontstekingsziekten waarbij macrofagen een belangrijke component van het ontstekingsproces zijn
 • Onderscheid tussen monocyten en lymfocyten helpt het aantonen van een eventueel aanwezige glucocorticoïdeninvloed (bijv. stress, toediening van steroïden, hyperadrenocorticisme)

Neutrofielen (% and aantal)

Belangrijk bij het identificeren van bepaalde soorten ontstekingsziekten en de ernst daarvan en het volgen van de ontstekingsprogressie of -regressie

Staafkernige neutrofielen

Wordt genoteerd wanneer verwacht wordt dat staven ('bands') in een monster aanwezig zijn. De aanwezigheid van staven is de allerbeste indicator van ontsteking

Eosinofielen (% and aantal)
 • Belangrijk voor het identificeren van systemische hypersensitiviteit, die kan worden veroorzaakt door hartworm, dermatitis door vlooibijten, feline astma, allergische gastro-enteritis en meer
 • De ProCyte Dx Analyzer identificeert eosinofielen voor zowel honden als katten
Basofielen (% and aantal)

Kan handig zijn bij de identificatie van systemische hypersensitiviteit en van acute allergische reacties

nRBCs (gekernde rode bloedcellen)

Wordt genoteerd wanneer de analyzer verwacht dat nRBCs in een monster aanwezig zijn. nRBCs duiden op beenmergletsel of een extreme verhoging van de productie van rode bloedcellen; in beide gevallen dient de arts snel te handelen.

Vloeistofanalyse De mogelijkheid om lichaamsvloeistofanalyses uit te voeren voor real-timeceltellingen en ter support van de vloeistofclassificatie
TNCC (totaal aantal gekernde cellen)

Een telling van alle gekernde cellen in een lichaamsvloeistof, inclusief witte bloedcellen, gekernde rode bloedcellen en zowel goedaardige als kwaadaardige somatische cellen, zoals mesotheelcellen, epitheelcellen etc.

Granulocyt (aantal and %)

Gekernde cellen inclusief alle drie granulocytpopulaties: neutrofiele, eosinofielen en basofielen

Agranulocyt (aantal and %)

Gekernde cellen inclusief alle gekernde cellen die niet tot de 'granulocyt'categorie behoren: lymfocyten, monocyten, macrofagen, mesotheelcellen, neoplastische cellen etc.

RBC (aantal rode bloedcellen) Het aantal niet-gekernde rode-bloedcelvormen
 
*Het aantal gerapporteerde parameters kan verschillen afhankelijk van de diersoort.

SNAP en andere sneltesten

TestsZiekteVoordelen
SNAP® Total T4 Test hyperthyreoïdie

hyperthyreoïdie en vermoedelijke hyperthyreoïdie en volg de medicatie snel; gebruik plasma voor snellere resultaten.

SNAP® Cortisol Test

Ziekte van Cushing

Screen op ziekten en volg de medicatie op de lange termijn voor snelle aanpassingen, indien noodzakelijk.

SNAP® Galzuren Test gestoorde leverfunctie

Beoordeel de leverfunctie. Adviseer verdere diagnostiek gebaseerd op de resultaten om ziekten zoals portosystemische shunts te helpen diagnosticeren.

SNAP® cPL™ Test Pancreatitis bij honden Diagnosticeren of uitsluiten van pancreatitis bij honden.
SNAP® 4Dx® Test

Hartworm
Ehrlichiose
Ziekte van Lyme Anaplasmose

Tegelijkertijd screenen op hartworm bij honden en drie door teken overgedragen ziekten.
SNAP® FIV/FeLV Combo Test

Feline Leukemie Virus 
Feline Immunodefiency Virus    

Screen op twee ziekten met slechts één bloedmonster.
SNAP® fPL Test Pancreatitis bij katten Vaststellen of uitsluiten van pancreatitis bij katten.
SNAP® Leishmania Test Leishmania

Resultaten in de kliniek in slechts 6 minuten. Ontwikkeld voor maximale nauwkeurigheid met zowel positieve als negatieve controles.

SNAP® Giardia Test Giardia

Detecteert oplosbare Giardia antigenen - geen slidesmeer scannen op cysten. Geen monstervoorbereidingstijd -eenvoudig op te stellen naast directe flotatie.

SNAP® Parvo Test Parvovirus

Resultaten op het zorgpunt in 8 minuten. Geeft geen kruisreactie met gemodificeerde levende vaccines. 

SNAP®  Feline proBNP Test Hartgezondheid

Betaalbaar beoordelingsmiddel voor alle patiënten het een verhoogd risico op hartproblemen.

Angio Detect Test Angiostrongylus vasorum

Nauwkeurige bloedtest in de kliniek met resultaten in slechts 15 minuten. Vereenvoudigt het testen voor personeel en klanten.


Parameters urineanalyse

Parameter Conventionele eenheden (conv.) SI eenheden (SI) Arbitraire eenheden (arbitrair)
SG (soortelijk gewicht) Meten met refractometer
pH 5
6
6.5
7
8
9
5
6
6.5
7
8
9
5
6
6.5
7
8
9

LEU (leukocyten)
Bevestig alle hondenleukocyten met microscoop

neg
25 Leu/μL
100 Leu/μL
500 Leu/μL
neg
25 Leu/μL
100 Leu/μL
500 Leu/μL
neg
1+
2+
3+
PRO (eiwit) neg
TR
30mg/dl
100mg/dl
500mg/dl
neg
TR
0.3 g/l
1.0 g/l
5.0 g/l
neg
TR
1+
2+
3+
GLU (glucose) neg
50 mg/dL
100 mg/dL
300 mg/dL
1000 mg/dL
neg
3  mmol/L
6  mmol/L
17 mmol/L
56 mmol/L
neg
1+
2+
3+
4+
KET (ketonen) neg
15 mg/dL
50 mg/dL
150 mg/dL
neg
1.5  mmol/L
5  mmol/L
15 mmol/L
neg
1+
2+
3+
UBG (urobilinogeen) norm
1  mg/dL
4  mg/dL
8  mg/dL
12 mg/dL
norm
7 μmol/L
70  μmol/L
140 μmol/L
200 μmol/L
norm
1+
2+
3+
4+
BIL (bilirubine) neg
1 mg/dL
3 mg/dL
6 mg/dL
neg
17 μmol/L
50  μmol/L
100 μmol/L
norm
1+
2+
3+
BLD (bloed/hemoglobine) neg
10 Ery/μL
25 Ery/μL
50 Ery/μL
250 Ery/μL
neg
10 Ery/μL
25 Ery/μL
50 Ery/μL
250  Ery/μL
neg
1+
2+
3+
4+

NB: NIT (nitraat) en SG (soortelijk gewicht) resultaten worden niet gelezen of afgedrukt door de IDEXX VetLab UA Analyzer.