De IDEXX leidraad voor hematologie

In deze driedelige cursus krijgen veterinaire professionals de basiskennis die zij nodig hebben voor het begrijpen en interpreteren van hematologieresultaten van kleine dieren, inclusief het gebruik van een geautomatiseerde hematologieAnalyzer en het uitvoeren van een bevestigende bloedfilmonderzoek.

Start deze cursus

 1. Module 1
 2. Module 2
 3. Module 3
separator

Module 1

Inleiding tot hematologie en de rode bloedcel

De eerste module bevat een inleiding tot hematologie en richt zich op de eerste component van het hemogram: de rode bloedcel. Het legt de basisterminologie uit, de onderdelen van het volledig bloedbeeld (CBC) en veel voorkomende hematologische stoornissen. De tweede moduel richt zich op witte bloedcellen en de derden op trombocyten en de bloedfilm.

Na deze module kunt u:

 • normale rode bloedcellen van honden, katten en paarden herkennen
 • veel voorkomende afwijkingen van rode bloedcellen noemen, inclusief afmeting, vorm, kleur en insluitingen
 • veel voorkomende stoornissen van rode bloedcellen begrijpen en vaststellen

Open module 1

Module 2

De witte bloedcellen

Deze tweede module richt zich op de tweede component van het hemogram: de witte bloedcellen. Het legt de basisterminologie uit, de onderdelen van het volledig bloedbeeld (CBC) en veel voorkomende hematologische stoornissen. De eerste module bevatte een inleiding tot hematologie en de rode bloedcel, terwijl de derde module ingaat op trombocyten en de bloedfilm.

Na deze module kunt u:

 • normale witte bloedcellen van honden, katten en paarden herkennen
 • veel voorkomende afwijkingen van witte bloedcellen noemen, inclusief de aanwezigheid van onvolwassen celvormen, toxische veranderingen en reactiviteit
 • veel voorkomende stoornissen van witte bloedcellen vaststellen

Open module 2

Module 3

Trombocyten en bloedfilmevaluatie

De derde module richt zich op de derde component van het hemogram, de trombocyten, maar legt ook uit hoe u op de juiste manier een bloedfilm prepareert en beoordeelt om de morfologie te onderzoeken. Het legt de basisterminologie uit, de onderdelen van het volledig bloedbeeld (CBC) en veel voorkomende hematologische stoornissen. De eerste module bevatte een inleiding tot hematologie en de rode bloedcel, terwijl de tweede module inging op witte bloedcellen.

Na deze module kunt u:

 • normale trombocyten van honden, katten en paarden herkennen
 • veel voorkomende afwijkingen van trombocyten noemen, inclusief de aanwezigheid van onvolwassen celvormen, toxische veranderingen en reactiviteit
 • veel voorkomende stoornissen van trombocyten vaststellen
 • op de juiste manier een bloedfilm prepareren en evalueren op morfologische veranderingen en stoornissen

Open module 3