De IDEXX leidraad voor chemie

Deze uit meerdere delen bestaande cursus helpt veterinaire professionals de biochemische onderzoeksresultaten bij kleine dieren beter te begrijpen en interpreteren op basis van een systematische, stapsgewijze aanpak van laboratoriumprofilering, waardoor zij snel en nauwkeurig diagnoses kunnen stsellen.

Blader omlaag om alle modules van de IDEXX leidraad voor chemie te bekijken.

separator

Module 1

De IDEXX leidraad voor chemie: inleiding tot laboratoriumprofilering

Dit eerste deel van de cursus bevat o.a. een inleiding tot laboratoriumprofilering en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters. Het legt de basisterminogie uit, de aanpak voor orgaansysteemprofilering en gaat kort in op resultaten voor zowel zieke als gezonde patiënten en de waarde van seriële data en trends.

Na deze cursus kunt u:

 1. de concepten en principe van laboratoriumprofilering uitleggen
 2. aan grote chemische profielen denken als kleinere, orgaanspecifieke panels
 3. de concepten van preventieve-zorgprofilering en geïndividualiseerde referentie-intervallen begrijpen
 4. begrijpen hoe ziekte in het ene orgaansysteem gevolgen kan hebben voor tests van andere orgaansystemen

Open Module 1

Module 2

De IDEXX leidraad voor chemie: elektrolyten en zuur-base-profiel

Deze module bevat o.a. een inleiding tot zuur-base-profilering en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters. U leert de stappen die bij zuur-base-profilering moeten worden genomen en drie meest voorkomende stoornissen. Aan het eind bespreken wij hoe u sommige meer uitdagende profielen kunt identificeren en interpreteren, om uw vertrouwen op te bouwen door toepassing en u aan te moedigen door te gaan door het belang van dit proces te illustreren.

Na deze cursus kunt u:

 1. de primaire en secundaire tests noemen waaruit het zuur-basis-profiel bestaat
 2. het interpretatieve belang van elke test in het profiel begrijpen
 3. de factoren begrijpen die verhogingen en verlagingen bij elke test in het profiel veroorzaken
 4. dit inzicht gebruiken om zuur-base-stoornissen uit de grote chemische panels te herkennen en karakteriseren
 5. enkele aanvullende laboratoriumtests noemen en wanneer u daarom zou moeten vragen

Open Module 2

Module 3

De IDEXX leidraad voor chemie: nierprofiel

Deze module bevat o.a. een basisoverzicht van nierprofilering en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters. In deze module bespreken we de belangrijkste laboratoriumtests die worden gebruikt voor het beoordelen van de gezondheid van de nieren, verdelen we deze tests in primaire en secundaire diagnostische panels en laten we het gebruik van deze diagnostische panels zien om nierziekte in twee klinische casus te herkennen.

After completing this course you will be able to:

 1. de primaire en secundaire tests noemen waaruit het biochemisch serumprofiel voor de nieren bestaat
 2. het interpretatieve belang van elke test in het profiel begrijpen
 3. de factoren begrijpen die verhogingen en verlagingen bij elke test in het profiel veroorzaken
 4. dit inzicht gebruiken om nierziekten uit de grote chemische panels (en laboratoriumprofielen) die van echte patiënten zijn verkregen, te herkennen en karakteriseren

Open Module 3

Module 4

De IDEXX leidraad voor chemie: leverprofiel

Deze module bevat o.a. een inleiding tot leverprofilering en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters. In deze module bespreken we de belangrijkste laboratoriumtests die worden gebruikt voor het beoordelen van de gezondheid van de lever, verdelen we deze tests in primaire en secundaire diagnostische panels en laten we het gebruik van deze diagnostische panels zien om bestaande leverpathologie in diverse klinische casus te karakteriseren.

Na deze cursus kunt u:

 1. de primaire en secundaire tests noemen waaruit het biochemisch profiel voor de lever bestaat
 2. het interpretatieve belang van elke test in het profiel begrijpen
 3. de factoren begrijpen die verhogingen en verlagingen bij elke test in het profiel veroorzaken
 4. dit inzicht gebruiken om leverziekten uit de grote chemische panels (en laboratoriumprofielen) die van echte patiënten zijn verkregen, te herkennen en karakteriseren
 5. enkele aanvullende laboratoriumtests noemen en bepalen wanneer u daarom zou moeten vragen om de mogelijk onderliggende leverziekte te kunnen karakteriseren

Open Module 4

Module 5

De IDEXX leidraad voor chemie: exocriene pancreas-/maag-darmkanaalprofiel

Deze module bevat o.a. een basisoverzicht van de chemische profilering van de exocriene pancreas en het maag-darmkanaal en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters voor deze orgaansystemen. In deze module bespreken we de belangrijkste laboratoriumtests die worden gebruikt voor het beoordelen van de gezondheid van de exocriene pancreas en het maag-darmkanaal, verdelen we deze tests in primaire en secundaire diagnostische panels en laten we het gebruik van deze diagnostische panels zien om ziekten van de exocriene pancreas en het maag-darmkanaal in twee klinische casus te herkennen.

Na deze cursus kunt u:

 1. de primaire en secundaire tests noemen waaruit het biochemisch profiel voor de exocriene pancreas en het maag-darmkanaal bestaat
 2. het interpretatieve belang van elke test in exocriene pancreas- en maag-darmkanaalprofielen begrijpen
 3. de factoren begrijpen die verhogingen en verlagingen bij elke test in het exocriene pancreasprofiel en het maag-darmkanaalprofiel
 4. enkele aanvullende laboratoriumtests noemen en bepalen wanneer u daarom zou moeten vragen om mogelijk onderliggende ziekten van de exocriene pancreas en het maag-darmkanaal te kunnen karakteriseren

Open Module 5

Module 6

De IDEXX leidraad voor chemie: endocrien-systeemprofiel

Deze module bevat o.a. een inleiding tot het endocriene systeem en bespreekt veel voorkomende gebieden waar verwarring heerst bij het interpreteren van bloedmonsters. In deze module bespreken we de belangrijkste laboratoriumtests die worden gebruikt voor de beoordeling van fysiologische functies en mogelijke ziekten van het endocriene systeem. We verdelen deze tests in primaire en secundaire diagnostische screeningpanels voor elk van de belangrijkste endocriene klieren en illustreren het gebruik van deze diagnostische panels bij het vaststellen van de aanwezigheid van het Cushing-syndroom, de ziekte Addison, diabetes mellitus, hyperinsulinisme, hypo- en hyperthyreoïdie en hyper- en hypoparathyreoïdie.

Na deze cursus kunt u:

 1. de belangrijkste klinische symptomen van ernstige endocrinopathieën herkennen
 2. de primaire en secundaire screeningpanels voor elk van de belangrijkste endocriene organen beschrijven
 3. de labortoriumprofielafwijkingen noemen die men bij elk van de belangrijkste endocrinologische ziekten kan tegenkomen
 4. de factoren begrijpen die verhogingen en verlagingen bij elke test in het profiel veroorzaken
 5. enkele aanvullende laboratoriumtests noemen en wanneer u daarom zou moeten vragen om een specifieke endocrinapathie te diagnosticeren

Open Module 6